OLEJSERVIS

Výmena a predaj motorového oleja a prevádzkových kvapalín

Výmenný interval oleja je väčšinou 15 000 km a viac, je odporúčOlejservis Bratislavaané ho skrátiť v prípade ak je automobil využívaný prevažne v mestskom prevádzke. O kvalite motorových olejov rozhoduje iba výkonová špecifikácia, avšak táto nemá vplyv na dĺžku intervalu výmeny. Výkonová špecifikácia charakterizuje dlhodobé ale aj okamžité vlastnosti oleja pri rôznom prevádzkovom zaťažení. Interval určuje výrobca motora, ako aj prípustnú kvalitu motorového oleja. Vyššia výkonová špecifikácia motorového oleja nepredlžuje výmenný interval, ten je daný konštrukciou motora a nie kvalitou motorových olejov.

Pri výbere motorového oleja je vždy nutné dodržať špecifikácie určené výrobcom automobilu, ktoré nájdete v servisnej knižke. Ak tieto informácie nemáte, môžu vám pomôcť tieto mazacie plány. Mazacie plány vám pomôžu zistiť, aký olej výrobca oleja doporučuje pre vaše vozidla.

Mazacie plány výrobcov olejov a mazív